Internationaal

Europa: Less is more

Liber, nummer 8 2016 , donderdag 22 december 2016

Zonder duidelijke voorbodes vinden er op alle politieke niveaus grote verschuivingen plaats. De Amerikaanse verkiezingen zijn hiervan een goed voorbeeld. De verkiezingen volgend jaar in Ne­derland, Frankrijk en Duitsland laten zich daar­door niet voorspellen.