Obligaties krijgen een rating van een bedrijf of organisatie om hun financiële sterkte te bepalen. Deze bedrijven of organisaties worden gecategoriseerd met een lettercijfer. Deze ratings gaan van AAA tot C, waarbij lagere cijfers wijzen op een zwakkere financiële draagkracht. Volgens Gautum Khanna, portefeuillebeheerder bij Insight Investment, staat de federale overheid er financieel sterk voor, dus je hoeft je geen zorgen te maken dat je geld wordt teruggestort. Bovendien heeft de federale overheid de macht om geld bij te drukken en je belasting te laten betalen, dus heeft ze de mogelijkheid om geld bij te drukken.

Hoogrentende obligaties

Wat is de credit rating van high-yield obligaties? De term “credit rating” verwijst naar de score die een crediteur aan een lener toekent op basis van hoe goed de financiële toestand van de onderneming geacht wordt te zijn. Het geldt zowel voor overheidsinstanties en bedrijven, als voor individuele schulden. Investment-grade obligaties hebben gewoonlijk een hogere kredietwaardigheid dan high-yield obligaties, en omgekeerd. Er zijn verschillende kredietbeoordelingsbureaus die ratings toekennen, en deze bedrijven hebben gestandaardiseerde formaten om hun schulden te vergelijken. Standard & Poor’s en Fitch gebruiken hoge en lage scores; en Moody’s heeft een iets ander formaat.

Omdat high yield obligaties een hoger risico op wanbetaling met zich meebrengen, zijn ze niet geschikt voor beleggers met een laag risico. Dit soort obligaties vertoont ook een hogere volatiliteit dan investment-grade obligaties. Deze beleggingen zijn volatieler dan hun investment-grade tegenhangers, en ze kunnen met een korting op de nominale waarde gekocht worden. Ondanks de mogelijke voordelen zijn high-yield obligaties waarschijnlijk geen veilige haven voor beleggers.

Ondanks deze risico’s bieden high-yield obligaties meestal hogere rendementen. In tegenstelling tot investment-grade obligaties zijn high-yield obligaties onderhevig aan schommelingen in de kredietwaardigheid, en je moet je beleggingen altijd zorgvuldig in de gaten houden. Of een obligatie hoger of lager is hangt sterk af van de kredietwaardigheid ervan. Als je niet zeker weet welke soort je moet kiezen, raadpleeg dan je makelaar voor je koopt. Er zijn veel soorten high-yield obligaties, en elke soort heeft waarschijnlijk een andere kredietwaardigheid.

Hoogrentende obligaties dragen een hogere rente dan investment-grade obligaties, maar ze zijn veel riskanter. Omdat ze grotere risico’s dragen, hebben high-yield obligaties meestal een hoger risico op wanbetaling en vertonen ze een grotere prijsvolatiliteit dan investment-grade obligaties. Ondanks deze verschillen hebben high-yield obligaties toch een paar voordelen ten opzichte van investment-grade obligaties. Ze brengen meestal een hoger rendement op, maar hebben ook een grotere spread dan hun investment-grade tegenhangers.

Moody’s

Een Moody’s rating voor obligaties is gebaseerd op strenge methodologieën, en wordt al lang beschouwd als de wereldtaal van het krediet. Deze ratings, die meer dan een eeuw geleden door John Moody werden ontwikkeld, zijn voortdurend verbeterd om aan de steeds veranderende eisen van de kapitaalmarkten te voldoen. Ze bieden een eenvoudig rangschikkingssysteem voor beleggers, maar er zijn nuances aan elk ervan. Hier volgt een uitsplitsing van wat ze betekenen.

De eerste stap is het proces. Het ratingproces begint wanneer Moody’s de emittent meedeelt dat het bureau op het punt staat zijn ratingbeslissing te publiceren. Daarna stuurt het bureau de emittent een concept persbericht, met daarin de rating actie en de redenering erachter. De emittent kan het document bekijken en zo nodig corrigeren. Daarna publiceert het bureau de definitieve ratingbeslissing. Het ratingproces begint opnieuw vanuit het gezichtspunt van de emittent, maar de uiteindelijke beslissing is nog steeds definitief.

De volgende stap betreft de keuze van een obligatie. De credit rating bepaalt de rentevoet en het risico dat eraan verbonden is. De credit rating wordt uitgedrukt als een combinatie van cijfers en letters, van best naar slecht. Hoe lager het cijfer, hoe hoger het risico. Moody’s Bond Ratings voor obligaties gaan van “junk” tot “investment grade” (de hoogste rating).

Een rating is de beste manier om het risico en de kwaliteit van een obligatie te beoordelen. Hoe hoger de rating, hoe kleiner het risico dat de onderneming in gebreke blijft. Als de rating hoger is, zullen obligatiehouders minder rente betalen over de looptijd van de schuld. En een lagere rente betekent minder geld voor de belastingbetaler. Dus, als de stad Detroit een obligatie zoekt, is de rating van Moody’s waarschijnlijk de beste optie voor hen.

Illinois kreeg onlangs een upgrade van Moody’s Investors Service, een ratingbureau voor obligaties. De staat is sinds meer dan tien jaar geleden verschillende keren afgewaardeerd. Dit is de tweede upgrade sinds deze tijd vorig jaar. Moody’s credit rating voor obligaties is een goede manier voor investeerders om de financiële gezondheid van een staat te beoordelen en te bepalen hoeveel risico de staat bereid is te nemen. Voorlopig is Illinois nog steeds een van de staten met de laagste rating als het gaat om algemene obligaties.

Standard & Poor’s

Het Griekse faillissement stond al een tijdje op de kaarten. S&P voorspelde het, en gaf het een A- rating in januari 2001, en het zakte daar pas onder op 14 januari 2009 – vier maanden nadat Lehman Brothers instortte en de schuldencrisis een ravage aanrichtte in de overheidsbegroting. Deze verlaging werd breed uitgemeten. Maar het is onduidelijk of de verlaging een gevolg was van de crisis, of van een fout van S&P.

Kredietbeoordelingen van Standard & Poor’s zijn gebaseerd op een aantal factoren, waaronder de grootte van het bedrijf, het aantal uitstaande schulden, en de financiële gezondheid van het bedrijf. Bij het bepalen van de kredietwaardigheid van Standard & Poor’s spitten financieel analisten jaarverslagen, nieuwsartikelen, zakenbladen, en interviews met financiële professionals en chief financial officers door. Ze houden ook rekening met het risicobeheer van de onderneming, en als ze goed is in risicobeheer kan ze een hogere kredietwaardigheid verdienen.

Behalve financiële analisten en investeerders heeft Standard & Poor’s een uitgebreide staat van dienst in het geven van kredietbeoordelingen aan bedrijven. De geloofwaardigheid van het bedrijf is een belangrijke factor om ervoor te zorgen dat de consument met vertrouwen kan investeren. De kredietbeoordelingen van Standard & Poor’s worden algemeen aanvaard door banken, beleggers en effectenhandelaren en zijn een waardevol instrument om beleggers te helpen met kennis van zaken beslissingen te nemen. Het bureau is ook voorstander van een open en transparant aanwijzingsproces, en heeft een indrukwekkende staat van dienst.

Een bedrijf met meerdere A’s zit in de problemen. Bedrijven met meerdere AAA’s hebben meer kans om hun betalingen niet te doen. Doen ze dat niet, dan is de kans groot dat ze faillissement aanvragen, wat betekent dat ze de schuld niet kunnen terugbetalen. De hoogste cijfers moeten echter zorgvuldig geëvalueerd worden als een indicator van hoe goed een bedrijf met economische tegenspoed kan omgaan. Als een bedrijf meerdere ‘D’s krijgt, is het de moeite waard de score te controleren.

Naast het uitgeven van kredietbeoordelingen publiceert Standard & Poor’s ook financiële marktindexen. De S&P 500 index is een veel gevolgde barometer van de aandelenmarkt in de V.S. De website van het bedrijf kan investeerders en consumenten helpen weloverwogen beslissingen te nemen. Het biedt ook gratis onderzoek en informatie over de financiële markt. Het is een uitstekende bron voor zowel beleggers als handelaars. Er zijn veel verschillende soorten Standard & Poor’s kredietbeoordelingen.

Fitch

Waarom hebben obligaties een kredietrating? Kort gezegd is de credit rating van een obligatie een financiële indicator voor potentiële investeerders. Ratingbureaus zoals Standard en Poor’s, Fitch, en Moody’s kennen deze ratings toe aan obligaties. Obligaties met een lagere kredietrating hebben de neiging een hoger rendement te hebben en meer risico’s te dragen. Het risico is het echter waard als de obligatie zal renderen. Voor beleggers betekent een hoge kredietrating een lager risico en een lagere rente.

Er zijn drie grote kredietbeoordelaars – Standard & Poor’s, Moody’s, en Fitch – en ze gebruiken verschillende methodes om aan obligaties ratings toe te kennen. Het verschil tussen hun methodes kan een teken zijn van enige onzekerheid over de emittent. Hoewel de ratings van deze drie bureaus gebruikt worden om te bepalen of een obligatie een goede investering is of niet, moet je de rating in overweging nemen voor je hem koopt. Bedenk echter dat niet alle ratingbureaus dezelfde methodologie gebruiken, en dat er veel factoren zijn die de totale kredietwaardigheid van een obligatie kunnen beïnvloeden.

Een van de belangrijkste redenen voor de kredietwaardigheid van een obligatie is het risico dat eraan verbonden is. Het is belangrijk op te merken dat staatsobligaties de veiligste soort obligaties zijn. Andere soorten obligaties kunnen in risico variëren van bijna even veilig als die van de Amerikaanse overheid tot obligaties die dicht bij wanbetaling staan. De meest verhandelde obligaties worden beoordeeld door de grote ratingbureaus. Standard & Poor’s Corp. en Fitch zijn twee van de grootste.

De “Grote Drie” ratingbureaus zijn Fitch, Moody’s, en S&P. Over het algemeen is de hoogste rating AAA. AAA obligaties dragen het minste risico. De emittent zal waarschijnlijk zijn verplichtingen nakomen. Bovendien worden de kredietbeoordelingen van de obligaties door verschillende externe factoren beïnvloed. Je moet je van deze factoren bewust zijn voor je in obligaties belegt. Dus, hoe bepaal je welke rating het beste is? In een notendop is dit hoe de drie bureaus de schuld van een bedrijf beoordelen.

Als een bureau aankondigt dat een obligatie onder credit watch staat, zal de prijs dalen. Dit komt omdat investeerders de obligaties waarschijnlijk zullen willen verkopen. Als een downgrade bekend wordt gemaakt, zal de opwaartse beweging in de rendementen meer uitgesproken zijn. Een goed voorbeeld van een negatieve verandering in obligaties was de kredietwaardering van de Spaanse overheid in 2010. De euro-obligaties werden van de hand gedaan voordat de resultaten bekend werden gemaakt. De Spaanse overheid wordt al enige tijd aan een kredietbeoordeling onderworpen.

Author